TUNE® (Ayar) Nedir?

Doğadaki en mükemmel organizma, insandır. Ancak zamanla ve yaşamın getirdikleriyle, bu mükemmel mekanizmanın ayarı bozulabilir. TUNE®(Ayar), evrenin sonsuz enerjisi ile insan bedeninin mükemmel uyumunu standart hale getirmeyi sağlayan farklı çalışan bir şifa sistemidir.

Vücudumuzda bulunan ve bizi evrenin tüm enerjisine bağlayan – insanlığın yaradılışı ve evriminden bu yana geçen binlerce yıllık süreçte koptuğumuz – aksiatonal hatları (meridyen hatları da denir) kusursuz bir biçimde onarır. TUNE®, şifa sürecinde sağladığı titreşim düzeylerini ve frekanslarını ayarlayarak yeni hatlar devreye sokar. Enerji ileten bu hatlar, daha önce sağladıkları bağlantılara ek olarak ışığı, bilgiyi ve sesi de taşır.

TUNE®’un temel hedefi, bedeninizi ve ruhunuzu güçlendirerek, yaşamda olabilecek en güçlü şekilde durmanızı sağlamaktır.

Ayar Denge Şifa

TUNE®(Ayar), mevcut hatlarda ayarlama yaparak aktive ettiği evren-insan bütünleşmesi yanında yeni oluşturduğu enerji hatlarıyla, enerji, ışık ve bilginin alışverişine olanak tanır. TUNE®(Ayar) şifa sistemi ile yeniden ayarlanan DNA kodları, hücreler, organlar ve kemikler, sonsuz kaynakla iletişime geçer ve evrendeki hatları bedendeki hatlara uyumlar. Liflerle yeniden birleşimi gerçekleşir. Bu,denge, ayarlanma , yenilenme ve iyileşme demektir.

Kendinizi “Ayarlamaya” hazır mısınız?

TUNE®’un Gelişim Sağlayacağı Alanlar

Kişisel gelişimde artış
Olumsuz duygulardan arınma
Tüm alanlarda iyileşme ve farkındalık (zihinsel, ruhsal, duygusal ve bedensel)
Gerçekleri konuşmaya başlama
Kendine güven
İş ve amaçların daha anlamlı hale gelmesi
Mükemmel dengelenme duygusu
Hafiflik hissi
Daha iyi ve kaliteli uyku
Daha az yargılama
Daha az korku
Daha fazla sevgi
Daha fazla odaklanma
Daha barışçıl olma
Daha fazla neşe ve keyif
Kalple düşünüp, zihinle hissetme